Kontakt oss
󰁂 post@f-a.no
Hjem Blogg Generelt: OPPSAL OG NFA INNGÅR SAMARBEIDSAVTALE OM UTVIKLING AV UNGE SPILLERE
󰀄

Oppsal IF Fotball og Norsk Fotballakademi (NFA) har signert en samarbeidsavtale om drift av Oppsals Fotballakademi. Målet er at Oppsal Fotball, sammen med NFA, skal drive et akademi med fokus på kvalitet i utviklingen av spillere i alderen 7-12 år.

I denne samarbeidsavtalen skal NFA bidra overfor Oppsal IF Fotball med:
-NFAs komplette trenings- og utviklingsprogram for spillere mellom 7-12 år
-kompetanseutvikling av Oppsals akademi – og barne trenere

Fra januar vil det bli gjennomført et ”pilotprosjekt” med Oppsals 04 og 06 årgang, som skal teste systemet, før alle årgangene, 2008-2004 starter med dette opplegget fra våren. I pilotprosjektet inngår også utvikling av Oppsals akademitrenere.
Daglig leder i Oppsal Fotball, Ole Anders Arntsen ser frem til å benytte seg av NFAs opplegg, slik at de kan gi sine ca 400 spillere i de aktuelle aldersgruppene et enda bedre tilbud.

”NFA tilbyr et komplett trenings- og utviklingsprogram som vi er trygge på vil gi våre spillere den beste og riktige utviklingen. Vi valgte NFA fordi vi har gode referanser og erfaringer med deres metoder som kan dokumentere gode resultater. Skal vi klare å utvikle spillere med gode ferdigheter og egenskaper er det avgjørende å starte tidlig med å gi alle interesserte et tilpasset opplegg. Avgjørende i denne sammenhengen er også å utvikle våre egne trenere, som er inkludert i den pakken vi nå kjøper av NFA”, sier en utviklingsorientert Arntsen, som også er opptatt av å kunne gi Oppsalspillerne et best mulig tilbud i lokalmiljøet.

Daglig leder i Norsk Fotballakademi, Terje Lübeck, sier at han ser frem til å samarbeide med en av Norges største og mest veldrevne fotballklubber.

”Vi synes det er spesielt gledelig å inngå et slikt samarbeide fordi Oppsal allerede gjør en veldig god jobb med sine unge fotballspillere, men samtidig ser nødvendigheten av å bli enda bedre på utvikling. Derfor setter vi stor pris på at de valgte oss som samarbeidspartner, ut fra deres behov for utvikling av trenerkompetanse og tilrettelegging av et opplegg som sikrer spillerne utvikling av bl a tekniske grunnferdigheter, motoriske og koordinasjonsmessige evner og spilleforståelse”, sier Lübeck i NFA.

Kommentarer

Skriv en kommentar:

*

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Opphavsrettighet © 2012
󰁓