Kontakt oss
󰁂 post@f-a.no
Hjem Blogg Generelt: NFAs tilbud på Bøler (Haraløkka)
󰀄

NFA planlegger med tilbud igjen på Haraløkka etter påske for spillere født i 05-09.  Dag og tid kommer vi snart tilbake til. Send oss en mail dersom du er interessert i være med etter påske: post@f-a.no

Det er 50 % søskenmoderasjon. Litt om opplegget til NFA:

Hauke to

Profesjonelle trenere med et treningsopplegg som baseres på de samme prinsippene og rammene som i de anerkjente akademiene i Europa (PSG, Lyon, Barcelona osv). NFA har betydd ekstremt mye for meg, sier Stabækspiller Hugo Vetlesen. NFAs fokus for å bidra til utvikling av unge spillere:

-utvikling av tekniske fotballferdigheter og motoriske og koordinasjonsmessige evner
-utvikling av taktiske/lagmessige ferdigheter
-utvikling av ytterligere lyst og motivasjon til å bli bedre fotballspillere
-utvikling av positive mentale og sunne holdninger
Alt over i kombinasjon med å ha det gøy med fotball! Det forutsettes at de som melder seg på er motivert for å utvikle seg som fotballspillere. Treningsgruppene deles inn utfra nivå på spillerne og på tvers av alder. Dette gir den beste utviklingen for den enkelte spilleren.

Er du interessert, send en mail til: post@f-a.no  Vi inviterer til gratis prøvetrening.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar:

*

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Opphavsrettighet © 2012
󰁓